Sekcija bioplinarjev pri GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij

Biogas section of the Chamber of Commerce and Industry of Food and Agriculture